TERMENI ȘI CONDIȚII

1 . DISPOZIȚII GENERALE

(1) Dispozițiile alin. Acești Termeni și Condiții Generale reglementează drepturile și obligațiile părților care decurg din contractul de cumpărare încheiat între:

 1. Fapte de bază

Vânzător: KAMAC s. r. o., Aleja Sloboda 1890/50, 026 01 Dolný Kubín

ID companie: 50 729 659

TIN: 2120456327

Număr cont: SK29 8330 0000 0021 0116 9824 înregistrată în Registrul Comerțului: Tribunalul Districtual Žilina, secțiunea: Sro, inserția nr. 67231/L

Date de contact:

Tel: +421 950 402 795

e-mail:
info@protemio.ro

(denumit în continuare "Vânzătorul")

și

de către cumpărător, al cărui obiect este cumpărarea și vânzarea de bunuri pe site-ul de comerț electronic al vânzătorului.

Un consumator este o persoană fizică care, atunci când încheie și execută un contract cu consumatorii, nu acționează în cadrul domeniului său de aplicare al activității sale economice sau al altei activități comerciale.

Antreprenorul înseamnă:

o persoană înregistrată în registrul comerțului;

o persoană care își desfășoară activitatea pe baza unei licențe comerciale;

o persoană care își desfășoară activitatea pe baza unei licențe, alta decât o licență comercială, în temeiul unor reglementări speciale;

o persoană care realizează producția agricolă și este înregistrată în temeiul unui regulament special.

În sensul GTC, antreprenor înseamnă, de asemenea, unul care acționează în conformitate cu propoziția anterioară în cursul activității sale de afaceri. În cazul în care consumatorul cumpărător își menționează numărul de identificare (IČO) în comandă, atunci recunoaște că regulile specificate în GTC pentru antreprenori i se aplică. Raporturile juridice ale vânzătorului cu cumpărătorul, care este antreprenor, care nu este reglementat în mod expres de aceste GTC sau de contractul dintre vânzător și cumpărător sunt reglementate de dispozițiile relevante ale Legii nr.513/1991 Coll., Codul comercial, astfel cum a fost modificat, precum și de reglementările conexe. În cazul unor discrepanțe între GTC și contractul individual, textul contractului va prevala.

Autoritatea de supraveghere:

Inspectoratul SOI pentru regiunea Žilina

cu sediul în Žilina

Suburban 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1 Departamentul de supraveghere și expert juridic. Nr 041/763 21 30, 041/724 58 68 fax. Nr. 041/763 21 39


E-mail: za@soi.sk

 

Adresa pentru reclamații, retrageri, sugestii și reclamații:

KAMAC s. r. o., Aleja Slobody 1890/50, 026 01 Dolný Kubín, ID 50 729 659, e-mail: info@protemio.ro

                                      

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului sunt doar articole de bunuri și servicii (produse) menționate în mod explicit în contractul de cumpărare - comandă. Cantitatea, proprietățile, prețurile și alte date conținute pe site-ul vânzătorului sunt date obligatorii.

Vânzătorul se angajează să furnizeze cumpărătorilor:

– un produs care nu prezintă defecte în conformitate cu caietul de sarcini sau cu caracteristicile uzuale pentru specie,

– un produs care respectă standardele, reglementările și reglementările valabile pe teritoriul Republicii Slovace.

 

 

Părțile convin că consumatorul cumpărător, prin trimiterea unei comenzi către vânzător, confirmă că este de acord că acești termeni și condiții generale și dispoziții ale acestora se vor aplica tuturor contractelor de cumpărare încheiate pe site-ul de comerț electronic operat de vânzător, pe baza cărora vânzătorul va livra produsul prezentat pe site-ul web în cauză consumatorului cumpărător (denumit în continuare "contract de cumpărare") și tuturor relațiilor dintre vânzător și  de către cumpărător, care apar în special la încheierea contractului de cumpărare și la revendicarea produsului.

(3) Dispozițiile alin.  ANULAREA COMENZII

Anularea comenzii de către cumpărător: Cumpărătorul are dreptul de a anula comanda fără a oferi niciun motiv în orice moment înainte de confirmarea obligatorie a acesteia, iar cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract, al cărui obiect este livrarea produsului, chiar înainte de începerea perioadei de retragere. În cazul în care vânzătorul a furnizat consumatorului, în timp util și în mod corespunzător, informații cu privire la dreptul de a se retrage din contract în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera h), consumatorul are dreptul de a se retrage din contractul la distanță sau din contractul încheiat în afara spațiilor comerciale ale vânzătorului în termen de 14 zile de la data primirii produsului, fără a oferi niciun motiv. Vanzatorul isi poate exercita dreptul de executare in cazul achizitionarii unui produs "personalizat" daca cumparatorul se retrage din contract/anuleaza contractul inainte ca produsul sa fie livrat de catre vanzator. Prețul pentru executarea efectiv furnizată se calculează proporțional pe baza prețului total convenit în contract. Anularea comenzii de către vânzător: Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda sau partea sa în următoarele cazuri:– comanda nu a putut fi confirmată în mod obligatoriu (numărul de telefon incorect declarat, cumpărătorul indisponibil, cumpărătorul nu răspunde la e-mail-uri etc.). Termenii și condițiile generale fac parte integrantă din contractul de achiziție. În cazul în care vânzătorul și cumpărătorul încheie un contract scris de cumpărare în care convin asupra unor condiții care se abat de la termenii și condițiile generale, prevederile contractului de cumpărare vor avea prioritate față de termenii și condițiile generale.


 1. MODALITATEA DE INCHEIERE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE

(1) Dispozițiile alin. Contractul de cumpărare se încheie prin acceptarea obligatorie a propunerii de încheiere a contractului de cumpărare a cumpărătorului de către vânzător sub forma unui mesaj de e-mail trimis de cumpărător vânzătorului sau sub forma unui formular completat și trimis de cumpărător pe site-ul vânzătorului sau sub forma unei comenzi telefonice a cumpărătorului către vânzător (denumită în continuare "comanda").

 1. Acceptarea obligatorie a comenzii cumpărătorului de către vânzător este o confirmare telefonică sau prin e-mail sau o confirmare printr-un mesaj privat al vânzătorului către cumpărător către consumator cu privire la acceptarea comenzii după acceptarea anterioară a comenzii de către cumpărător marcată ca "confirmare a comenzii".

(3) Dispozițiile alin. Acceptarea obligatorie a comenzii conține date privind numele și specificațiile produsului a cărui vânzare face obiectul contractului de achiziție, precum și date privind prețul produsului și/sau al altor servicii, numele și datele privind locul și modul în care urmează să fie livrat produsul și date privind prețul, condițiile, metoda și data livrării produsului sau alte date.

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

(1) Dispozițiile alin. Vânzătorul este obligat:

 1. să livreze consumatorului, pe baza unei comenzi confirmate de vânzător, în cantitatea, calitatea și timpul convenite;
 2. să se asigure că produsul livrat îndeplinește obligațiile prevăzute în legislația în vigoare a Republicii Slovace;
 3. c. să predea cumpărătorului consumatorului cel târziu împreună cu produsul în formă scrisă sau electronică toate documentele necesare pentru preluarea și utilizarea produsului și alte documente prevăzute de legislația aplicabilă (date privind caracteristicile produsului, instrucțiuni de instalare, exploatare, utilizare, întreținere, notificări de siguranță în limba slovacă, formular de retragere, card de garanție/ dacă consumatorul solicită acest lucru, respectiv dacă vânzătorul oferă o perioadă de garanție mai lungă decât garanția legală perioada / dovada achizitionarii produsului).

(2) Dispozițiile alin. Vânzătorul are dreptul la plata corectă și la timp a prețului de achiziție de la cumpărător pentru produsul livrat.                               

 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

(1) Dispozițiile alin. Consumatorul are dreptul să se retragă din contract în scris, fără a oferi niciun motiv în termen de paisprezece zile (Legea nr. 102/2014 Coll. privind protecția consumatorilor în vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii în temeiul unui contract la distanță sau al unui contract încheiat în afara spațiilor comerciale ale vânzătorului) de la data primirii produsului sau a încheierii contractului de servicii. La retragerea consumatorului din contract, contractul este reziliat de la început.  

(2) Dispozițiile alin. Consumator:

 1. preia produsul achizitionat sau comandat,
 2. să plătească vânzătorului prețul de achiziție convenit în perioada de scadență convenită, inclusiv costurile de livrare a produsului;
 3. confirmă primirea produsului prin e-mail, prin semnătura sa sau prin semnătura unei persoane autorizate de acesta.

 

(3) Dispozițiile alin. Consumatorul are dreptul de a livra produsul în cantitate, calitate, timp în modul și locul convenite de părți în acceptarea obligatorie a comenzii.

 

 1. CONDIȚII DE LIVRARE

(1) Dispozițiile alin. Metode de livrare a produselor:

Vanzatorul furnizeaza sau mediaza diverse metode de livrare/transport in functie de disponibilitatea actuala a serviciilor individuale si de capacitatea si posibilitatile de sosire. În caz de forță majoră sau de defecțiune a sistemului informatic, vânzătorul nu este responsabil pentru livrarea cu întârziere a bunurilor. Toate modurile de transport oferite, condițiile și prețurile actuale ale acestora pot fi găsite AICI.

(2) Dispozițiile alin. Preț și plată.

Prețul de livrare a mărfurilor este valabil pe teritoriul Republicii Slovace. La expedierea mărfurilor în străinătate, costurile de transport sunt calculate individual pe baza unui contract privind prețul de transport în afara teritoriului Republicii Slovace.

Consumatorul care cumpără este obligat să plătească vânzătorului prețul de achiziție al produsului convenit în contractul de cumpărare la momentul încheierii contractului de cumpărare, inclusiv costurile de livrare a bunurilor (denumit în continuare "prețul de achiziție") în temeiul Legii nr. 18/1996 Coll. astfel cum a fost modificată, sub forma:

- numerar la livrare, direct la curier, persoana de livrare,

- prin transfer bancar în contul vânzătorului,

- sistemul de PayPal,

- cu cardul de credit.

(3) Dispozițiile alin. În cazul în care consumatorul cumpărător plătește vânzătorului prețul de achiziție prin transfer bancar, ziua plății este considerată a fi ziua în care întregul preț de achiziție a fost creditat în contul vânzătorului IBAN: SK29 8330 0000 0021 0116 9824, VS: numărul comenzii.

 

(4) Dispozițiile alin. Consumatorul achizitor este obligat să plătească vânzătorului prețul de achiziție pentru produsul convenit în perioada conform contractului de achiziție, dar nu mai târziu de la primirea produsului.

(5) În cazul în care consumatorul care cumpără plătește vânzătorului prețul de achiziție pentru produsul convenit în contractul de cumpărare, consumatorul care cumpără are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare și să solicite rambursarea prețului de achiziție numai în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Slovace.

(6) În cazul în care consumatorul care achiziționează nu plătește vânzătorului prețul integral de achiziție la primirea produsului, părțile convin că vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare și să solicite cumpărătorului despăgubiri pentru costurile suportate pentru comandarea și livrarea produsului neplătit.

 1. Preturile produselor listate pe site-ul vanzatorului sunt valabile in momentul trimiterii comenzii consumatorului.

(8) Dispozițiile alin. Prețul de achiziție va fi considerat plătit prin creditarea întregului preț de achiziție în contul vânzătorului, în cazul plății prin transfer în contul vânzătorului sau prin plata în numerar către curier.

 1. Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate asupra produsului până la plata integrală a prețului de achiziție.
 2. Dovada de cumpărare emisă în baza contractului de cumpărare încheiat între vânzător și cumpărător este, de asemenea, un document fiscal.
 3. În principiu, cumpărătorul poate prelua produsul numai după plata integrală a acestuia, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel.
 4. Prețul de transport al produsului se adaugă la prețul de transport al produsului, conform indicațiilor de la pct. 7.2 de mai sus.
 5. Produsul se vinde in conformitate cu cerintele cumparatorului si cu desenele expuse, cataloagele, fisele tip, specimenele vanzatorului, plasate pe site-ul de comert electronic al vanzatorului.

(14) Dispozițiile alin. Cu excepția cazului în care vânzătorul și consumatorul sunt de acord altfel, vânzătorul este obligat să îndeplinească comanda consumatorului în termen de 30 de zile de la livrarea acesteia.

 1. Consumatorul achizitor preia produsul prin mijloacele specificate in acceptarea comenzii cumparatorului de catre vanzator.
 2. Datele privind caracteristicile produsului, cantitatea și alte date conținute pe site-ul de comerț electronic al vânzătorului sunt date obligatorii.
 3. Locul de livrare a produsului este locul specificat în acceptarea comenzii de către vânzător, cu excepția cazului în care părțile convin altfel în contractul de cumpărare.
 4. Vânzătorul livrează produsul consumatorului cumpărător la adresa specificată în contractul de cumpărare de către cumpărător. Produsul este considerat livrat în momentul livrării produsului la adresa specificată în acceptarea obligatorie a comenzii.
 5. În cazul în care vânzătorul livrează produsul cumpărătorului către consumator la locul specificat în contractul de cumpărare de către cumpărător, consumatorul cumpărător va prelua personal bunurile sau se va asigura că bunurile sunt preluate de o persoană autorizată în absența sa să preia bunurile specificate în contractul de cumpărare și să semneze un protocol privind livrarea și predarea bunurilor. Un tert autorizat sa preia bunurile specificate in contractul de achizitie este obligat sa prezinte vanzatorului originalul sau o copie a contractului de achizitie si dovada platii bunurilor si o procura scrisa. În cazul în care devine necesară repetarea livrării bunurilor din cauza absenței cumpărătorului la locul specificat în contractul de cumpărare, toate costurile suportate sunt suportate de consumatorul cumpărător, în special livrarea repetată a bunurilor la destinație în contractul de cumpărare.  Bunurile sunt considerate livrate în momentul livrării bunurilor la adresa specificată în acceptarea obligatorie a comenzii și preluate în momentul primirii fizice a bunurilor de către cumpărător sau reprezentantul său autorizat sau refuzul de a prelua bunurile, pe care transportatorul le marchează în protocolul de livrare și predare a mărfurilor.
 6. Costurile legate de livrare nu sunt incluse în prețul de achiziție al bunurilor, iar vânzătorul nu este obligat să furnizeze aceste servicii cumpărătorului consumatorului.

(21) Dispozițiile alin. La preluarea Bunurilor de la transportator, este responsabilitatea Cumpărătorului să verifice integritatea ambalajului Bunurilor și, în caz de deteriorare, să notifice imediat transportatorul și pe noi. În cazul în care ambalajul a fost deteriorat, ceea ce indică manipularea neautorizată și intrarea în expediere, nu este obligația dumneavoastră să preluați Bunurile de la transportator.

În cazul în care consumatorul cumpărător inspectează produsul după livrare și constată că produsul are unele defecte, acesta va notifica vânzătorul cu privire la acest fapt și va depune o cerere pentru produs la vânzător, respectiv retragerea din contractul cu vânzătorul. Consumatorul achizitor este obligat să inspecteze bunurile imediat după ce acesta În caz de deteriorare, acesta este obligat să raporteze imediat acest fapt vânzătorului, dar nu mai târziu de 24 de ore de la livrarea bunurilor.

(22) Dispozițiile alin. În cazul în care vânzătorul nu îndeplinește contractul deoarece nu poate livra produsul comandat sau nu poate furniza serviciul, acesta este obligat să informeze imediat consumatorul și să returneze prețul plătit pentru produs sau plata în avans în termen de 14 zile, cu excepția cazului în care vânzătorul și consumatorul convin asupra executării substituției. În cazul în care vânzătorul și consumatorul nu convin asupra unei executări de substituție, vânzătorul este obligat să ramburseze toate costurile dovedite suportate de consumator pentru a comanda produsul sau serviciile. În cazul executării substituției, vânzătorul este obligat să livreze produsul sau serviciul consumatorului în aceeași calitate și preț.

 1. DOBÂNDIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ȘI TRANSFERUL RISCULUI DE DETERIORARE A BUNURILOR

Consumatorul care achiziționează dobândește dreptul de proprietate asupra produsului numai după plata integrală a prețului de achiziție integral al produsului.

 1. DREPTURI DE AUTOR

 

Dreptul de autor este reglementat de Legea drepturilor de autor Nr. 185/2015 Coll. cu modificările ulterioare.

 

 1. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE CUMPĂRARE

 

(1) Consumatorul cumpărător are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în termen de 14 zile de la primirea produsului fără a oferi niciun motiv în conformitate cu prevederile articolului 7 alineatul (1) din Legea nr.102/2014 Coll. privind protecția consumatorilor în vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii în temeiul unui contract la distanță sau al unui contract încheiat în afara spațiilor comerciale ale vânzătorului și cu privire la modificările aduse anumitor acte.

Vânzătorul este obligat să preia produsul și să returneze consumatorului în termen de cel mult 14 zile de la data livrării retragerii din contract prețul plătit pentru produs, inclusiv costurile suportate de consumator pentru comandarea bunurilor sau serviciilor. Costul returnării produsului este suportat de consumator.

 

Consumatorul nu se poate retrage dintr-un contract al cărui obiect este:

 1. a) prestarea serviciului, daca prestarea acestuia a inceput cu consimtamantul expres al consumatorului, iar consumatorul a declarat ca a fost informat in mod corespunzator ca prin exprimarea acestui consimtamant isi pierde dreptul de retragere dupa prestarea integrala a serviciului si daca serviciul a fost prestat integral,
 2. b) vânzarea de bunuri sau prestarea unui serviciu, al cărui preț depinde de evoluția prețurilor pe piața financiară, pe care vânzătorul nu o poate influența și care poate apărea în perioada de retragere,
 3. c) vânzarea de bunuri efectuate în conformitate cu cerințele specifice ale consumatorului, bunuri la comandă sau bunuri destinate în mod special unui singur consumator;
 4. d) vânzarea de bunuri care sunt supuse deteriorării sau perisabilității rapide;
 5. e) vânzarea bunurilor închise într-un ambalaj de protecție care nu este adecvat pentru returnare din motive de sănătate sau igienă și al căror ambalaj de protecție a fost spart după livrare,
 6. f) vânzarea de bunuri care, datorită naturii lor, pot fi amestecate inseparabil cu alte bunuri după livrare,
 7. g) vânzarea băuturilor alcoolice, al căror preț a fost convenit la data încheierii contractului, iar livrarea acestora se poate face cel mai devreme după 30 de zile, iar prețul acestora depinde de evoluția prețurilor pe piață, pe care vânzătorul nu le poate influența,

(h) efectuarea de reparații sau întrețineri urgente solicitate în mod expres de către consumator vânzătorului; acest lucru nu se aplică contractelor de servicii și contractelor care au ca obiect vânzarea de bunuri, altele decât piesele de schimb, necesare pentru efectuarea reparațiilor sau întreținerii, dacă acestea au fost încheiate în timpul vizitei vânzătorului la consumator, iar consumatorul nu a precomandat aceste servicii sau bunuri;

(i) vânzarea de fonograme, înregistrări video, fonograme, cărți sau programe informatice vândute în ambalaje de protecție, în cazul în care consumatorul a despachetat ambalajul;

 1. j) vânzarea periodicelor, cu excepția vânzărilor în baza unui contract de subscriere, precum și vânzarea de cărți care nu sunt furnizate în ambalaje de protecție,
 2. k) prestarea de servicii de cazare în alte scopuri decât cazarea, transportul de mărfuri, închirierea de mașini, prestarea de servicii de catering sau prestarea de servicii legate de activitățile recreative și conform cărora vânzătorul se obligă să presteze aceste servicii la ora convenită sau în termenul convenit;

(l) furnizarea de conținut electronic, altul decât pe un suport material, în cazul în care furnizarea acestuia a început cu consimțământul expres al consumatorului, iar consumatorul a declarat că a fost informat în mod corespunzător că, prin exprimarea acestui consimțământ, își pierde dreptul de retragere.

 

(2) Retragerea din contract se face de către consumatorul cumpărător în scris. Până la retragerea din contractul de cumpărare în conformitate cu punctul anterior al acestor Termeni și condiții generale, Cumpărătorul va preciza identificarea Cumpărătorului, numărul și data comenzii, specificația exactă a produsului, modul în care Vânzătorul trebuie să returneze executarea deja primită, în special numărul de cont și / sau adresa poștală.

Consumatorul este obligat să trimită bunurile înapoi sau să le predea vânzătorului sau unei persoane autorizate de vânzător să preia bunurile în termen de cel mult 14 zile de la data retragerii. Acest lucru nu se aplică în cazul în care vânzătorul propune să colecteze bunurile în persoană sau prin intermediul unei persoane autorizate de acesta. Termenul menționat în prima teză se consideră respectat dacă mărfurile au fost predate pentru transport cel târziu în ultima zi a perioadei.

(3) La retragerea valabilă din contract, vânzătorul rambursează consumatorului cumpărător prețul de achiziție, inclusiv costurile suportate de consumatorul cumpărător pentru comandarea și livrarea produsului, în cazul în care consumatorul cumpărător împreună cu produsul prezintă vânzătorului documente scrise privind costurile suportate de consumatorul cumpărător pentru comandarea produsului.

(4) Costurile suportate de consumatorul cumpărător în legătură cu comandarea produsului sunt considerate a fi costurile de plasare a comenzii, în special prețul pentru efectuarea unui apel telefonic prin care consumatorul cumpărător a făcut o propunere de încheiere a unui contract de cumpărare sau prețul pentru conectarea cumpărătorului la site-ul web al vânzătorului, în timpul căruia consumatorul cumpărător a completat și a trimis formularul pentru comandarea bunurilor pe site-ul web,  sau a scris și a trimis un e-mail cu comanda de bunuri.

 

 1. DISPOZIȚII FINALE

 

 1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica acești termeni și condiții generale. Obligația de a notifica în scris modificarea acestor Termeni și Condiții Generale este îndeplinită prin plasarea acesteia pe site-ul de comerț electronic al vânzătorului.

(2) În cazul în care contractul de cumpărare este încheiat în scris, orice modificare a acestuia trebuie să se facă în scris.

(3) Părțile convin că comunicarea dintre ele va lua forma unor mesaje de e-mail.

 1. Relațiile care nu sunt reglementate de acești Termeni și condiții generale sunt supuse dispozițiilor relevante ale următoarelor legi și reglementări:
 2. Legea nr.102/2014 Coll. privind protecția consumatorilor în vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii în baza unui contract la distanță sau a unui contract încheiat în afara spațiilor comerciale ale vânzătorului și privind modificarea unor acte
 3. b. 22/2004 Coll. privind comertul electronic si modificarea Legii nr.128/2002 Coll. (cu modificarile ulterioare),
 4. Legea nr.250/2007 Coll. privind protecția consumatorilor și modificările aduse Legii Consiliului Național Slovac Nr. 372/1990 Coll. privind infracțiunile (cu modificările ulterioare),
 5. Legea nr.40/1964 Coll. Codul civil (cu modificările ulterioare).
 6. Prezentele Condiții Generale intră în vigoare împotriva consumatorului cumpărător prin încheierea unui contract de cumpărare.

(6) În cazul în care consumatorul se retrage din contract, acesta suportă costurile de returnare a produsului către vânzător în conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din lege și, în cazul în care se retrage din contractul la distanță, de asemenea, costul returnării produsului, care, datorită naturii sale, nu poate fi returnat prin poștă.

 1. În mod alternativ, consumatorul care cumpără este obligat să plătească vânzătorului prețul pentru executarea efectiv furnizată în conformitate cu § 10 alineatul (5), Legea în cazul în care consumatorul se retrage din contractul de servicii după ce și-a dat consimțământul expres vânzătorului în temeiul articolului 4 alineatul (6) din lege.
 2. Vânzătorul aderă la codul de conduită.
 3. Durata contractului - in perioada de garantie, conditiile de reziliere a contractului sunt mentionate mai sus.

(10) Soluțiile posibile la un litigiu pot fi, de asemenea, soluționate în afara instanței de comun acord.
(11) Dispozițiile alin. Dreptul de proprietate asupra obiectului contractului revine cumpărătorului numai după achitarea tuturor plăților specificate în contract.

 1. Vânzătorul are dreptul la despăgubiri pentru daune (în conformitate cu prevederile articolului 420 și următoarele din Codul civil) în cazul în care consumatorul cumpărător a comandat un produs pe care nu l-a anulat sau nu l-a retras din contract și, în același timp, nu a preluat acest produs de la transportator sau după ce invitația vânzătorului nu a preluat bunurile în perioada de colectare specificată în cazul alegerii colectării personale. Procedând astfel, consumatorul cumpărător și-a încălcat obligația, potrivit căreia consumatorul cumpărător este obligat să preia bunurile comandate.
 2. La stabilirea valorii daunelor, conform bobului menționat mai sus, vânzătorul ia în considerare în special costurile de transport și taxele asociate în cazul trimiterii produsului, costurile legate de ambalarea, expedierea și administrarea comenzii, precum și toate celelalte costuri suportate de executarea comenzii în cauză și, în același timp, are dreptul de a percepe pentru profiturile pierdute.
 3. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a nu-și exercita dreptul la despăgubiri pentru daune sau de a-și exercita acest drept doar parțial.

 

 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE AL CONSUMATORULUI

 

 1. Dreptul de retragere.

Aveți dreptul de a vă retrage din acest contract fără a oferi niciun motiv în termen de 14 zile.

Perioada de retragere expiră după 14 zile de la data primirii produsului.

Atunci când vă exercitați dreptul de retragere, vă rugăm să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din acest contract printr-o declarație neechivocă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail) la adresa: info@protemio.ro

În acest scop, puteți utiliza formularul de retragere a eșantionului, care poate fi găsit la: KAMAC s. r. o., Aleja Sloboda 1890/50, 026 01 Dolný Kubín, ID 50 729 659 sau pe site-ul web: http://www.vsetkonamobil.sk//media/wysiwyg/odst-zm.pdf

Perioada de retragere este menținută dacă trimiteți o notificare de exercitare a dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

 1. Consecințele retragerii.

După retragerea din contract, vom rambursa toate plățile pe care le-ați efectuat în legătură cu încheierea contractului, în special prețul de achiziție, inclusiv costurile de livrare a bunurilor către dvs.

Plățile vă vor fi returnate fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 14 zile de la data la care primim notificarea dumneavoastră de retragere din acest contract. Plata lor se va face în același mod în care ați utilizat pentru plata dvs., cu excepția cazului în care ați fost de acord în mod expres cu o altă metodă de plată, fără a percepe taxe suplimentare.

(3) Dispozițiile alin. Dacă sunteți interesat, puteți, de asemenea, să completați și să trimiteți modelul de formular de retragere sau orice altă declarație de retragere lipsită de ambiguitate în format electronic prin intermediul site-ului nostru: http://www.vsetkonamobil.sk//media/wysiwyg/odst-zm.pdf . Dacă utilizați această opțiune, vom confirma imediat primirea retragerii din contract pe un suport durabil (de exemplu, prin e-mail).

(4) Se consideră că perioada a fost respectată dacă trimiteți înapoi produsul înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Sunteți responsabil doar pentru orice valoare diminuată a bunurilor ca urmare a manipulării lor într-un alt mod decât ceea ce este necesar pentru a determina natura, caracteristicile și funcționalitatea produsului.

(5) Informațiile furnizate în prezenta instrucțiune fac parte integrantă dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract încheiat în afara spațiilor comerciale ale vânzătorului și pot fi modificate numai cu consimțământul expres al ambelor părți.

 1. Prin trimiterea unei comenzi si apasarea butonului "comanda cu obligatie de plata", consumatorul achizitor confirma in mod expres ca a fost informat ca ordinul include obligatia de a plati pretul.

(7) Imediat după încheierea contractului la distanță, cel târziu împreună cu livrarea produsului, vânzătorul furnizează consumatorului o confirmare a încheierii contractului pe un suport durabil.

Certificatul trebuie să cuprindă:

- toate informațiile menționate la § 3 alineatul (1) din lege, în cazul în care vânzătorul nu a furnizat aceste informații consumatorului pe un suport durabil înainte de a încheia un contract la distanță.

(8) Consumatorul care cumpără se poate retrage din contract, al cărui obiect este livrarea produsului, chiar înainte de începerea perioadei de retragere.

(9) Consumatorul care cumpără își poate exercita  dreptul de a se retrage din contract în temeiul articolului 7 alineatul (1) din  lege cu vânzătorul pe suport de hârtie sau sub forma unei înregistrări pe un alt suport durabil; în cazul în care contractul a fost încheiat oral, orice declarație formulată în mod clar a consumatorului care își exprimă voința de a se retrage din contract este suficientă pentru dreptul consumatorului de retragere.

Consumatorul poate utiliza formularul de retragere care i-a fost dat de vânzător.

(10) Dispozițiile alin. Perioada de retragere se consideră menținută dacă notificarea de retragere din contract a fost trimisă vânzătorului cel târziu în ultima zi a perioadei în conformitate cu § 7 alineatul (1) din lege.

(11) Dispozițiile alin. Sarcina probei exercitării dreptului de retragere revine consumatorului care cumpără.

 

Obligațiile vânzătorului la retragerea din contract

 

(1) Vânzătorul este obligat să returneze consumatorului cumpărător fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 14 zile de la data transmiterii notificării de retragere, toate plățile primite de la acesta în temeiul sau în legătură cu contractul; acest lucru nu aduce atingere dispozițiilor articolului 8 alineatul (5) din actul respectiv.

(2) Vânzătorul este obligat să ramburseze cumpărătorului consumatorului plățile menționate la alineatul (1) în același mod în care consumatorul a fost utilizat pentru plata sa. Acest lucru nu aduce atingere dreptului cumpărătorului de a conveni cu vânzătorul asupra unei alte metode de plată, în cazul în care nu se percep taxe suplimentare consumatorului cumpărător în legătură cu acest lucru.

(3) Vânzătorul nu este obligat să ramburseze cumpărătorului consumatorului costurile suplimentare în cazul în care consumatorul care cumpără a ales în mod expres o altă metodă de livrare decât cea mai ieftină metodă standard de livrare oferită de vânzător. Costurile suplimentare înseamnă diferența dintre costul de livrare ales de consumatorul cumpărător și costul celei mai ieftine metode standard de livrare oferite de vânzător.

(4) Atunci când se retrage dintr-un contract al cărui obiect este vânzarea produsului, vânzătorul nu este obligat să restituie cumpărătorului consumatorului plățile menționate la alineatul (1) înainte ca produsul să îi fie livrat sau până când consumatorul dovedește că produsul a fost trimis înapoi vânzătorului, cu excepția cazului în care vânzătorul își propune să colecteze produsul personal sau prin intermediul unei persoane autorizate de acesta.

 

Obligațiile și drepturile consumatorului la retragerea din contract

 

 1. Consumatorul este obligat să trimită bunurile înapoi sau să le predea vânzătorului sau unei persoane autorizate de vânzător să preia bunurile în termen de cel mult 14 zile de la data retragerii. Acest lucru nu se aplică în cazul în care vânzătorul propune să colecteze bunurile în persoană sau prin intermediul unei persoane autorizate de acesta. Termenul menționat în prima teză se consideră respectat dacă mărfurile au fost predate pentru transport cel târziu în ultima zi a perioadei.

(2) La retragerea din contract, consumatorul cumpărător suportă numai costurile returnării produsului vânzătorului sau unei persoane autorizate de vânzător să preia produsul. Acest lucru nu se aplică în cazul în care vânzătorul a fost de acord să le suporte el însuși sau dacă nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (i) din lege.

(3) Consumatorul care achiziționează este răspunzător numai pentru diminuarea valorii produsului care rezultă din manipularea produsului care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili caracteristicile și funcționalitatea produsului. Consumatorul cumpărător nu este responsabil pentru reducerea valorii produsului în cazul în care vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația de informare cu privire la dreptul consumatorului de a se retrage din contract în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera h) din lege.

 

În Dolný Kubín, pe 01. 03.202 3